Pooyan Technology Center

     
 

پشتیبانی فنی

 
 

0912 304 68 04

جهت کسب راهنمائی در مورد نحوه استفاده  از سی دی های پویان با شماره تلفنهای روبرو آقای مهندس وهابزاده تماس بگیرید:

0935 304 11 11

 

سی دی های پویان معمولا حاوی یک فایل ورود به صفحه اصلی با نام Pooyan CD Name و یک Folder اصلی به نام DATA میباشد. برای استفاده از محتوای سی دی بر روی فایل Pooyan CD Name کلیک نمائید. لازم به ذکر است سی دی های پویان بر روی کامپیوتر نصب نمیشوند ولی ممکن است لازم باشد برخی از نرم افزارهای موجود در این سی دی ها را بر روی کامپیوتر نصب نمود. در این صورت لازم است, نصب طبق روش مندرج در بخش مربوطه انجام گردد.

سی دی هایی که شامل فیلمهای آموزشی میباشند, مانند اصول برق خودرو قابل استفاده در کامپیوتر میباشند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Pooyan Technology Center

 
 

other links : www.iranfluidpower.com , www.btpco.com

 
 

 

 
 

Copyright 2006 The Pooyan Technology Center. All rights reserved